Berend van Hackfort

Leskisten bij de boeken over Berend van Hackfort. Dit lesmateriaal is tot stand gekomen naar aanleiding van de kinderboeken van Martine Letterie over Berend van Hackfort. Een valk voor Berend, de aanslag op de hertog en Berend en de toverkruiden zijn kinderboeken waarbij de schrijfster zich heeft laten inspireren door historisch materiaal. Ze spitte door…Ga door met het lezen van Berend van Hackfort

Sfinx

Methode geschiedenis voor de tweede fase Met Sfinx voor de tweede fase onderzoeken leerlingen het verleden. Zelfstandig! Want Sfinx is zo opgezet dat leerlingen geactiveerd en gestimuleerd worden. Door uitgekiende, gevarieerde opdrachten voor individuele leerlingen, groepjes of duo’s. Leerlingen slagen erin om met Sfinx de geheimen van de geschiedenis één voor één te ontraadselen.