De lokale educatieve canon

Sinds in oktober 2006 de Canon van Nederland werd gepresenteerd door de commissie Van Oostrom zijn allerlei historische canons ontwikkeld of in ontwikkeling, zowel per sector (de Sportcanon, de Canon van Sociaal Werk) als per regio of plaats. Ook Gelderland laat zich wat dit betreft niet onbetuigd.

Het verhaal van mijn dorp

Het project ‘Het verhaal van mijn dorp’ is een cultuur educatief erfgoed project voor basisscholen in de Achterhoek. Het project is tot stand gekomen in het kader van Gebiedsgericht Cultuurbeleid Achterhoek. ‘Het verhaal van mijn dorp’ geeft leerlingen inzicht in de lokale geschiedenis.

Leven in een middeleeuwse stad

Het ontstaan De leskist “Leven in een middeleeuwse stad, Harderwijk” is ontwikkeld in opdracht van Erfgoededucatie Gelderland, een samenwerkingsproject van EDU-ART Gelderland en het Gelders Erfgoed. Het project Erfgoededucatie Gelderland richt zich onder andere op het ontwikkelen en introduceren van erfgoed educatieve lesprogramma’s. Deelnemende culturele instellingen aan dit project zijn: De musea en heemkundekringen in…Ga door met het lezen van Leven in een middeleeuwse stad

Groeten uit…

Het ansichtkaarten project “Groeten uit …”  is een project voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs in een Gelderse gemeente, zoals Barneveld, Epe, Heteren/Driel etc. De prentbriefkaart staat centraal. De leerlingen maken kennis met de functie en achtergronden van de prentbriefkaart als cultuurhistorisch erfgoed, toegespitst op hun eigen omgeving en beleving. Ze maken aan de…Ga door met het lezen van Groeten uit…

Berend van Hackfort

Leskisten bij de boeken over Berend van Hackfort. Dit lesmateriaal is tot stand gekomen naar aanleiding van de kinderboeken van Martine Letterie over Berend van Hackfort. Een valk voor Berend, de aanslag op de hertog en Berend en de toverkruiden zijn kinderboeken waarbij de schrijfster zich heeft laten inspireren door historisch materiaal. Ze spitte door…Ga door met het lezen van Berend van Hackfort

De afvalrace

Lessenpakket voor de AVRI afvalverwijdering rivierenland Doelgroep Het lespakket is bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 uit het basisonderwijs, die een bezoek komen brengen aan Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) te Geldermalsen. Inhoud Het lesmateriaal bestaat uit drie delen: inleidende les De inleidende les is de voorbereiding op de excursie naar AVRI. De les bestaat…Ga door met het lezen van De afvalrace