De lokale educatieve canon

Sinds in oktober 2006 de Canon van Nederland werd gepresenteerd door de commissie Van Oostrom zijn allerlei historische canons ontwikkeld of in ontwikkeling, zowel per sector (de Sportcanon, de Canon van Sociaal Werk) als per regio of plaats. Ook Gelderland laat zich wat dit betreft niet onbetuigd.

Stichting Gelders Erfgoed, heeft daarom het initiatief genomen om deze ontwikkeling te ondersteunen, in samenwerking met Edu-art, Biblioservice Gelderland en het Gelders Archief.

De onderdelen uit dit projectplan richten zich op de lokale activiteiten van de lokale historische canoncommissies en het lokale onderwijs. Het project bestond uit drie deelprojecten:

  1. de lokale historische canon

  2. de lokale educatieve canon

  3. de canonkaravaan

Het was mogelijk na afloop van dit project om te komen tot een provinciale Gelderse historische canon. De lokale historische canons konden als input dienen voor deze provinciale historische canon. De ontwikkeling van deze provinciale canon viel buiten dit projectplan, het kon opgepakt worden als vervolgproject.

Educatief design heeft een aantal verhalen geschreven voor het deelproject B. de lokale educatieve canon.

Binnen de website van www.mijngelderland.nl zou een educatieve domein komen waarin de educatieve canon geplaatst werd. Uit de 7 lokale canons werden 5 vensters gekozen die een educatieve uitwerking zouden krijgen. Daarbij werd een format voor lessen bedacht die de basisschoolleerkrachten zouden stimuleren met de lokale vensters te werken.

Helaas is dat educatieve domein niet in stand gebleven en dus niet meer online te zien. Wel is het canon online te vinden op De Gelderse Canon

Twee van mijn verhalen vind je hier: Ulpia Noviomagus Batavorum en  Elisabeth Weeshuis