100 jaar Garnizoen in Ede

Het centrale thema van het project is 100 jaar Garnizoen in Ede (1906 tot 2006). Het project is gemaakt voor groep 7 en 8 van de basisschool. Door middel van het lesmateriaal kijken we naar de geschiedenis van het Garnizoen en naar de invloed die het Garnizoen op Ede en zijn bewoners had. Aan de hand van vier personages wordt de 100 jaar Garnizoen in beeld gebracht. Hierbij komen de volgende subthema’s aan bod, zoals het leven in en rondom een kazerne, de verschillende soorten soldaten, de taken van de soldaten, de verschillende oorlogen en het leven in Ede.

De hoofdpersonen

Zowel op school als in de musea zijn de leerlingen zoveel mogelijk actief bezig. In de voorbereidingslessen en verwerkingslessen komen verschillende vaardigheden aan bod. Voorwerpen, replica’s en beeldmateriaal maken de lessen aanschouwelijk. De rode draad in het project zijn vier personages, die vertellen over hun leven in vier verschillende periodes binnen de 100 jaar dat het garnizoen in Ede verbleef. Tevens wordt er aandacht besteed aan de invloed die het garnizoen op Ede had in deze periode.

Jan de Graaf (1913)

Teus Schot (1935)

Mart Lucht (1946)

Marijke Duif (1985)

In de introductieles wordt er door middel van een kringgesprek gekeken wat de leerlingen over het garnizoen weten. Daarnaast introduceert de leerkracht (in het kort) de vier personages en in welke periode zij leven. Deze les wordt besloten met een interactieve opdracht.

Vanaf les 2 kan de docent voor twee verschillende routes kiezen. Bij de eerste route wordt de klas in vier groepen verdeeld. Elke groep bestudeerd een personage en het tijdvak waarin deze persoon leeft en welke invloed het garnizoen op Ede had in deze periode. In de tweede route bestudeerd de hele klas alle vier de personages en de tijdvakken waarin zij leven en de invloed op Ede. Bij beide routes gaan de leerlingen (onder begeleiding) op bezoek bij een van de vier musea. Hier vervullen zij een opdracht met betrekking tot hun personage. Daarnaast bevat beide routes opdrachten met betrekking op de invloed van het garnizoen op Ede.

De verhalen bieden de leerlingen de mogelijkheid om zich te identificeren met de hoofdpersonen en brengt de geschiedenis van het garnizoen in Ede meer tot leven.

Naast vier lesplaten bevat de kist ook hulpbladen. Hierop worden bepaalde dik gedrukte begrippen nader toegelicht.