Gelderland Binnenste Buiten

Geschiedenis ligt op straat. Je hoeft niet ver om je heen te kijken om met het verleden in contact te komen. Je eigen naam heeft waarschijnlijk een historische betekenis. Ook de benaming van de straat of woonplaats waar je woont verwijst naar de historie.

‘Gelderland Binnenstebuiten’ laat je kennis maken met die geschiedenis.
Aan de hand van vragen en opdrachten worden de huizen, kastelen of boerderijen en de bewoners onderworpen aan een historisch onderzoek. De bronnen die bewaard worden in archieven en musea zijn hierbij het uitgangspunt.

Waarom deze website?
De ontwikkelingen op internet zijn de laatste jaren enorm hard gegaan.
Niet alleen in het onderwijs, waar elke school nu de beschikking heeft
over een goede, snelle internetverbinding. Er zijn in heel Nederland talloze interessante websites ontwikkeld met historische informatie.

Het unieke van Gelderland BinnensteBuiten is dat de website veel meer biedt dan een database met bronnen. De basis van de website is een goed doordacht didactisch stramien volgens welke leerlingen als het ware de historie ‘in getrokken’ geworden. Daarnaast willen we dankzij intensieve samenwerking aansluiten op en gebruik maken van andere (Gelderse) websites waar historische bronnen te vinden zijn. Wie op zoek is op internet naar historische informatie in of rond Gelderland, zal in de toekomst bijna automatisch op een link stuiten naar Gelderland BinnensteBuiten. Een digitaal onderwijsproject over wonen en woonomgeving.

Doelgroep
Gelderland BinnensteBuiten richt zich op de volgende primaire doelgroepen:

 • vmbo bovenbouw
 • havo-vwo onderbouw
  Bij de start van het project was de bovenbouw van het vmbo de belangrijkste beoogde doelgroep. Omdat het aantal leerlingen in het VMBO met geschiedenis tamelijk gering is en er bij docenten havo-vwo veel behoefte is aan projecten op het vlak van omgevingsgeschiedenis, is besloten om het project ook op de onderbouw van vwo en havo te richten. De doelgroep vmbo zal uitdrukkelijk vastgehouden worden, maar bij de keuze van onderwerp en opdrachten zal bij de vervolgmodules ook rekening gehouden worden met de interesse van havo en vwo leerlingen. Het type opdrachten zal uitnodigen tot een verder onderzoek op het eigen niveau.De modules sluiten aan bij het schoolvak geschiedenis (invalshoek: omgevingsgeschiedenis).

Leerdoel
Leerlingen bewust maken van de historische waarde van hun eigen woonomgeving:

 • leerlingen zijn zich na het bekijken van de website bewust van de historische waarde van hun eigen woonomgeving
 • leerlingen kunnen werken met historische bronnen op internet
 • leerlingen kunnen een aantal lokale ontwikkelingen / gebeurtenissen plaatsen in een groter, nationaal of internationaal kader
 • leerlingen kunnen verbanden leggen tussen de eigen lokale historische ontwikkelingen en vergelijkbare ontwikkelingen in een andere Gelderse plaats.

Didactische Opzet
Gelderland BinnensteBuiten is een digitaal onderwijsproject. Leerlingen werken in tweetallen of kleine groepjes zelfstandig aan de opdrachten via site www.gelderlandbinnenstebuiten.nl. (Deze website is helaas niet meer in gebruik)
Op de site vinden de leerlingen een module over een woonhuis of pand in hun eigen woonplaats. Binnen deze module kunnen zij kiezen uit drie verschillende routes. De drie routes spelen zich af rond één pand en de bewoners die daar in de loop der tijd woonden. Elke route gaat over een andere bewoner van hetzelfde pand en dus over een andere tijdsperiode. Zij kiezen zelf naar welke route hun interesse uit gaat. Het gekozen tijdvak ligt tussen 1750 en 1950.

Voor het beantwoorden van de vragen en opdrachten kan gebruik gemaakt worden van:

 • de Encarta encyclopedie (digitaal)
 • de Van Dale woordenboeken
 • relevante websites, zoals www.geschiedenisbus.nl, www.gelderlandinbeeld.nl of www.dewoonomgeving.nl.

Routes en subthema’s
Alle routes bevatten gelijkwaardige informatie, vragen en opdrachten
die uiteindelijk de volgende hoofdvragen moeten beantwoorden:

 • wie woonden er in dit pand?
 • wat gebeurde er met het pand?
 • wat deden de bewoners met hun bezittingen?
 • Elke module zal specifieke subthema’s bevatten, zoals huwelijk, geboorte en kindersterfte, beroepen van toen en nu, rechtspraak.

De uitkomsten van de vragen en opdrachten vormen de leidraad voor een klassikale presentatie waarin alle delen van de puzzel in elkaar vallen en alle leerlingen uiteindelijk een overzicht hebben van alle facetten. Alle hoofdvragen kunnen dan door iedere leerling beantwoord worden.

Realisatie
Winette Mariëlle Hofman (Educatief-Design)
Femke van den Berg (Bureau Bisontekst)
Roger Klaassen (illustratie, strip en cartoon)
Judica Lookman (Edu-art)
Liesbeth Tonckens (Gelders Erfgoed)
Marcel Kok (Gelders Archief)
Wanita Resida (Gelders Archief)
Peter van Beek (Gemeentearchief Ede)