Booming Ede

Lespakket Booming Ede

Het lespakket is gemaakt bij de tentoonstelling “Booming Ede”, die van 15 december 2007 tot 31 maart 2008 in het Historisch Museum Ede te zien is. Dit lespakket is ontwikkeld in opdracht van het Historisch Museum Ede.

Aanleiding voor het project “Booming Ede” is een (gratis) cursus die door de Open Universiteit ontwikkeld is naar aanleiding van een zesdelige serie uitzendingen van Teleac. De serie “Herinnert u zich deze nog?” van Teleac werd in november en december 2007 op televisie uitgezonden. De cursus van de Open Universiteit is via internet te downloaden. Zowel in de serie als in de cursus worden een aantal Edese voorbeelden getoond.

Het project “Booming Ede” gaat over de jaren ’70 en ’80 in Ede. Er worden in het project zes thema’s behandeld, namelijk wonen; democratie; vrije tijd; economie; techniek en het milieu. In de tentoonstelling staat “herkenning” centraal. Voor het lesmateriaal hebben we deze thema’s meer nationaal benaderd, zodat ook nu de herkenning voor de leerlingen en leerkrachten het grootst is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen met plezier meer over deze periode te weten komen. Om dit te bewerkstelligen hebben we een spel bedacht dat de leerkracht met de leerlingen in de klas kan spelen.

Relevante websites:
Teleac,
Open Uninversiteit.