Sfinx

Methode geschiedenis voor de tweede fase

Met Sfinx voor de tweede fase onderzoeken leerlingen het verleden. Zelfstandig! Want Sfinx is zo opgezet dat leerlingen geactiveerd en gestimuleerd worden. Door uitgekiende, gevarieerde opdrachten voor individuele leerlingen, groepjes of duo’s. Leerlingen slagen erin om met Sfinx de geheimen van de geschiedenis één voor één te ontraadselen.

Opdrachtgestuurde opzet: zelfstandigheid
 • leerlingen werken vanuit het onderzoeksboek; aanvullende informatie vinden ze eenvoudig in de corresponderende paragrafen in het fullcolour informatieboek
 • Sfinx start in ieder hoofdstuk met het activeren van kennis
 • via het beantwoorden van deelvragen komen leerlingen vervolgens tot het vinden van antwoorden op de hoofdvragen
 • Sfinx helpt bij het samenvatten van de stof via opdrachten en geeft een overzicht van de belangrijkste begrippen
Keuzevrijheid voor docent én leerling
 • in zowel de havo- als de vwo-editie drie verschillende leerroutes per hoofdstuk: de zelfstandige route, de historische-vaardighedenroute (met checklists in het informatieboek) of de verkorte route
Variatie die motiveert
 • verschillende verwerkingsopdrachten en opdrachten voor het oefenen van histo-rische en onderzoeksvaardigheden
 • speciale samenwerkendleren-opdrachten met keus uit acht verschillende werkvormen
Historische vaardigheden geïntegreerd
 • historische vaardigheden komen in verschillende opdrachten aan bod; het overzicht van de opeenvolgende stappen van historisch onderzoek is daarbij een waardevolle ondersteuning
 • Sfinx hanteert de symboliek en tijdvakverdeling van de ‘Commissie-De Rooij’
Exclusief toegankelijke methodesite
 • de leerlingen-cd-rom geeft direct toegang tot de methodesite
 • de verschillende onderdelen – Begrippen, Opdrachten en Oefenen – sluiten naadloos aan bij de boeken
Docentenondersteuning
 • per deel en per editie is er een docenten-cd-rom en een toetsen-cd-rom
 • jaarlijks een gebruikersbijeenkomst én het servicebulletin ‘Vakkundig Geschiedenis’ met een lesbrief en praktijkgerichte artikelen
Realisatie

Van zowel het havo- als het vwo deel, hebben onderstaande het eerste hoofdstuk: Ontmoetingen in verre streken; Kolonialisme en imperialisme, Latijns-Amerika en de westerse wereld, herschreven en hervormd.