Login:Lokaal

Digitaal leren met je eigen omgeving

Elke erfgoedinstelling herbergt een wereld aan spannende verhalen uit de eigen regio. Door LOGIN:lokaal komen die verhalen digitaal én tastbaar voor jongeren tot leven.

Musea, bibliotheken, archieven, monumenten en archeologische instellingen gaan er steeds meer toe over hun bronnen te digitaliseren. Dit biedt leerlingen en docenten, maar ook bewoners prachtige mogelijkheden om overal en op elk tijdstip historische bronnen te raadplegen. Hoe zorg je voor optimale aansluiting tussen digitale collecties en het onderwijs? En hoe kunnen de nieuwe leermogelijkheden van ICT hierbij worden ingezet?

Wat LOGIN:lokaal biedt

Voor scholen en erfgoedinstellingen vormt LOGIN:lokaal een unieke kans om kennis en ervaring op te doen met online erfgoededucatie, en een op de eigen culturele omgeving toegesneden digitaal onderwijsaanbod te ontwikkelen. Voor de regionale erfgoedhuizen biedt LOGIN:lokaal handvatten om de samenwerking met lokale scholen en instellingen te intensiveren en erfgoededucatie in de eigen regio te stimuleren. Daarnaast impliceert deelname aan LOGIN:lokaal financiële steun en digitale en didactische expertise. Om de uitvoerbaarheid en de voortgang van het project te garanderen is die steun gebonden aan enkele voorwaarden.

Onderwijsdoelgroep

LOGIN:lokaal richt zich op klas 2 en 3 van havo en vwo. Door de recente aandacht voor VMBO en Tweede Fase zijn deze groepen relatief benadeeld in de ontwikkeling van erfgoed educatieve projecten. Het te digitaliseren materiaal van de participerende erfgoedinstellingen komt, gezien de periode van oorsprong, goed overeen met het huidige en te verwachten curriculum van deze groep.

Helaas is deze website niet meer in de lucht.

Partners

Erfgoed Actueel, Bureau voor Cultureel erfgoed en Educatie

Waag Society / Expertisecentrum voor Culturele Vakken en ICT

Subsidiënt

Ministerie OCenW, projectgroep Cultuur en School